Galleri N. Bergslien: “Uttale verden” – Lisa Him-Jensen

Velkommen til åpning av utstillingen Uttale verden av Lisa Him-Jensen, torsdag 22. juni kl 18. Musikalsk innslag ved Alexander Aga Røynstrand. Åpningstale ved kulturkoordinator Bergljot Maria Veivåg.

Galleriet er åpent kl. 12-18 hver dag i perioden 22. juni til 20. august.

Denne utstillingen er resultatet av et arbeid som begynte vårvinteren 2017, da jeg i to perioder bodde og arbeidet i Bergslikorene i Eidfjord. Min plan for utstillingen, den som nå har blitt Uttale verden, var å tilbringe tid på stedet, i huset, for å siden se hva som ville skje. Resultatet er malerier og dikt som har det til felles at de kom til i løpet og i etterkant av dette oppholdet. I noen tilfeller er forbindelsen til stedet tydelig, i andre har arbeidet dreiet seg i en annen retning.

Uttale verden gjenspeiler erfaringen av å være alene i et fremmed hus, som har sin egen historie, sin egen rytme og sine egne lyder. I en slik situasjon blir man plutselig oppmerksom på omgivelsene og på sin egen fysiske tilstedeværelse i dem. Særlig diktene begynte som rene sansefornemmelser, og beveget seg deretter innover og utover. På ett plan handler både bildene og tekstene om det å formulere – at ved å ytre noe bringe det til klarhet. Og kanskje er det fordi arbeidet med tekstene og bildene til denne utstillingen har vært en simultan prosess, som jeg har opplevd en nærhet mellom det å avbilde og det å skrive, selv om handlingene i seg har vært de motsatte: maleriene har vokst frem lag etter lag, mens diktene har blitt skåret frem.

Utstillingen Uttale verden består av malerier, der flertallet på en helt konkret måte har hatt huset Bergslikorene som utgangspunkt. De er laget i tynne, laserende lag med oljemaling, der det hvite lerretet skinner igjennom og på den måten gjør fargene klare, lysende. Som en del av utstillingen inngår også et teksthefte med samme tittel. Det inneholder dikt skrevet i løpet av oppholdet i Eidfjord.

Lisa Him-Jensen (f. 1980) er opprinnelig fra Stockholm og flyttet til Norge i 2004. Hun har en mastergrad fra Kunst- og Designhøgskolen i Bergen (2009), og har bodd og arbeidet i Bergen siden studietiden. Him-Jensens kunstneriske praksis befinner seg mellom språk og billedspråk. Hun arbeider med tekst, tegning, maleri og collage, samt bøker – både som uttrykk og materiale. Prosjektene hennes pendler mellom den empiriske virkeligheten og et sted hvor indre og ytre virkeligheter går opp i hverandre. Her fungerer språket som en tråd som holder det hele sammen. Hun er opptatt av mennesket som en del av og som antagonist til naturen, og som antagonist til sin egen natur. I 2016 debuterte hun skjønnlitterært i Signaler, Cappelen Damms årlige debutantantologi. 

Lisa Him-Jensens hjemmeside.

Utstillingen på Eidfjord kommunes facebookside.
Utstillingen er støttet av: Norsk kulturråd, Statens Utstillingsstipend og Bergen kommune