Om

VISP er en kompetanse- og nettverksorganisasjon for det visuelle kunstfeltet på Vestlandet, og arbeider for å bedre og tilrettelegge vilkårene for produksjon og formidling av visuell kunst i Hordaland, Rogaland og Sogn & Fjordane. VISP henvender seg til alle aktører og ledd innen det visuelle kunstfeltet – kunstnere, gallerier, institusjoner, produsenter, kuratorer, kritikere og leverandører, og er organisert som en medlemsorganisasjon med fritt medlemskap. VISP skal virke samlende for hele feltet og vi oppfordrer våre medlemmer til å ta kontakt dersom de trenger praktiske råd, informasjon eller annen veiledning.

VISP konsentrerer sin virksomhet om fire kjerneområder:
informasjonsbank
råd og veiledning
synliggjøring, samhandling og nettverksbygging
kompetanseheving og profesjonalisering

VISP – produksjonsenhet for visuell kunst ble stiftet den 10. juni 2009 av en rekke aktører innen det visuelle kunstfeltet i Bergen/Hordaland.

KONTAKT/CONTACT
VISP – produksjonsenhet for visuell kunst
Vestre Torggate 18
5015 Bergen
e-post: post(a)visp.no
nettsted: www.visp.no

Aslak Høyersten
Daglig leder/manager
e-post: aslak(a)visp.no
Mobil: +47 9346 1983

Åse Løvgren
Produksjonsmedarbeider/co-worker (deltid: mandager og onsdager)
e-post: ase(a)visp.no
Mobil: +47 93645257

Styret pr 28/4/16:
Hilde Jørgensen, styreleder (representant for BKFH)
Hilde Angel Danielsen (representant for NKVN)
Hans Flø (ekspertise innen jus)
Maria Rusinovskaya (valgt på fritt grunnlag)
Martin Flack (valgt på fritt grunnlag)
Vara: Gabriel Johan Kvendseth (BKFH) og Martin Woll Godal (NKVN)
E-post: styret(a)visp.no

Vedtekter og stiftelsesprotokoll for VISP finner du her.

ENGLISH VERSION:

VISP is a resource and a networking organisation for the Visual Arts in the west of Norway, and we work to improve and facilitate conditions for the production and dissemination of Visual Arts in Hordaland, Rogaland and Sogn & Fjordane.

VISP represents all of the creative community within the Visual Arts, including artists, galleries, institutions, producers, curators, critics and suppliers of materials and services. We are a membership organisation and membership is free.

VISP aims to create a unified network and we encourage our members to contact us if they need practical or professional advice, information or other guidance.

VISP concentrates its activities in four core areas:
the information bank
advice and guidance
visibility, interaction and networking
competence and professionalism

VISP was founded on 10 June 2009 through the consensus and skillful advocacy of key players in the Visual Arts in Bergen.